Konstföreningens årsmöte

Blåsippa

Torsdagen den 24 mars hade Elixir årsmöte med föreläsning av Christina Busck och vinstutdelning till vinnare av vårens konstlotteri.

Tid och plats

24 mars 18.30 på Restaurang Esset, Gävle sjukhus.

Föreläsning

Christina Busck, kulturredaktör på Helahälsingland, förläste om Hälsingland i konsten och fem unga konstnärer i Hälsingland idag.

Årsmötet

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomi för 2020 och 2021 redovisades och presenterades, ekonomin är god.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

Det beslutades också att årsavgiften för medlemmar förblir oförändrad, 360 kr/år.

Vinstutdelning

Vinsterna i konstlotteriet delades ut.