Medlem

Som medlem

  • deltar du i konstlotterier två gånger om året
  • kan du åka på konstresor varje år, resorna går ofta till olika platser i Sverige, men ibland även till andra länder
  • kan du gå på höst- och vårmöten med intressanta föredrag
  • kan du delta i aktiviteter, som ordnas av Sveriges Konstföreningar, Gävleborg.

I Galleri Elixir vid restaurangen på Gävle sjukhus kan du se konstverk av utställande konstnärer. Ny utställning varje månad.

Infoblad om konstföreningen Elixir (pdf)

Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Bli medlem

Vill du också bli medlem?

Medlemsavgiften är 30 kr/månad och kan betalas direkt från din lön eller via bankgiro 638 1750 om du tidigare varit anställd.

Skicka din anmälan till elixir.konstforeningen@regiongavleborg.se